maatregelen tegen spam

Vervelende dingen en legaal gaan best wel eens spam, maar dat is de laatste tijd niet het geval met spam in de mailbox. De overheid probeert de spam zoveel mogelijk te stoppen door verschillende maatregelen.. maar helpen die eigenlijk?

Politiek en spam

De politiek probeert al tijden spam zoveel mogelijk te verbieden. Dit wordt echter tegengehouden door verschillende marketing bedrijven die commercieel belang hebben bij het verzenden van deze mail berichten via de mail. Tegenwoordig begint het bedrijfsleven steeds meer te begrijpen dat het alleen acceptabel is om mails te verzenden wanneer de gebruiker daar toestemming voor geeft. Tegenwoordig zijn het dan ook vooral de kleinere bedrijven en sites die nog wel eens spam willen versturen.

stop spam

Hierbij is het door middel van codes eenvoudig om het afzendadres te filteren en te verbergen waardoor het lastig is om te achterhalen wie de mail nu eigenlijk verzonden heeft. Het versturen van mails aan mensen die daar geen toestemming hebben gegeven is sinds een nieuwe Europese richtlijn is aangenomen echter niet meer toegestaan. Het verzenden van berichten zonder menselijke tussekomst mag namelijk alleen nog maar wanneer de ontvanger daar toestemming voor gegeven heeft.

Tegenwoordig is het dus officieel zo dat het mogelijk is om spam te verzenden onder opt-in berichten… alhoewel het dan geen spam meer is. Spam wordt immers gekenmerkt door het feit dat het naar een ongerichte groep mensen gezonden wordt waarbij een groot deel van de mensen geen interesse heeft in de inhoud. Tegenwoordig is er OPTA, een instelling die spam zal moeten tegengaan. Wanneer de spam echter uit het buitenland komt is dit niet mogelijk aangezien de Nederlandse wet daar niet geldig is.

OPTA acties

Met de nieuw wetgeving is er een spamverbod gekomen. Het is immers niet meer toegestaan om reclame te verzenden zonder dat een klant daar actief toestemming voor heeft gegeven. Het automatisch aanvinden van een vakje is dus niet voldoende. Daarnaast is het zo dat er een gemakkelijke en kosteloze opt-out mogelijkheid moet zijn en dat het altijd duidelijk is vanaf welke site de mail verzonden wordt. De OPTA heeft toestemming om boetes op te leggen waarbij het maximum op 450.000 euro ligt.

Het was op 28 december 2004 dat de eerste boete werd opgelegd met een totaal bedrag van 42.500 euro. Het ging om iemand die ongewenst mails had verzonden waarin medicijnen werden aangeprezen en waarin het boek Mein Kampf werd aangeprezen met de naam Rejo Zenger eronder. Rejo Zenger was een spambestrijder. Na deze boete begon OPTA actief met het uitdelen van boetes aan mensen die extreem veel spam verzenden.

spam blikjes

Grenzeloos

Spam is een wereldwijd fenomeen dat gebruik maakt van de virtuele vrijheid. Om spam zoveel mogelijk te werken is internationale samenwerking vereist. Binnen de grenzen van de Europese Unie wordt er bijvoorbeeld al op veel vlakken samengewerkt door verschillende landen met als voorbeeld de telecommunicatiewet.

Door informatie over de locaties van spammers uit te wisselen is het mogelijk om spammers op te pakken in het land van herkomst. Doordat de vervolging van spammers zo erg verschild per land is het nog steeds lastig om alle spammers goed aan te pakken. Veel spammers komen immers uit landen als China, Korea en Rusland en daar is de wetgeving niet zo strict.

Plaats een reactie