Over antwoordnu.nl

Principe van antwoordnu.nl

Ik  heb de site antwoordnu.nl opgericht om je als lezer te voorzien van interessante artikelen op een dagelijkse basis. Hierbij verdelen we de artikelen in verschillende categorieën waardoor het eenvoudig is om artikelen over een bepaald onderwerp te vinden. Je moet antwoordnu.nl eigenlijk zien als een soort tijdschrift waarbij je zelf door de verschillende onderwerpen kan bladeren. Er is wat interessants voor iedereen te vinden!

Hierbij is het vanzelfsprekend zo dat de kwaliteit van de artikelen sterk verschild. Dit komt doordat er veel auteurs vrijwillig meedragen aan de site antwoordnu.nl. Respecteer hun bijdrage dan ook en kom met opbouwende kritiek in plaats van afbouwende kritiek. Reacties op de artikelen zijn altijd meer dan welkom en ik zie deze dan ook graag tegemoet!

Wanneer je zelf een artikel wilt schrijven verwelkomen we je met beide armen! Stuur dan een mail naar info @ sitediensten . nl en we zullen alles regelen. Vanzelfsprekend zal je naam bij het artikel komen te staan zodat je erkenning krijgt voor je werk. Op die manier kan je meewerken aan dit interessante en leuke nieuwe project. Ik hoop je gauw terug te zien op antwoordnu.nl!

Site Diensten